Personvernerklæring
Personvernerklæringen handler om hvordan VERDiMAT AS (Plateful) samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsider. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd).
Hvem er behandlingsansvarlig?
VERDiMAT AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi samler inn av deg når du er i kontakt med oss via mail, på våre nettsider, sosiale medier eller andre kontekster.
Hva er formålet?
Formålet med å innsamling av data er å kunne utøve god kundeservice. Dataene benyttes til å følge opp nye og eksisterende kundeforhold, samt som et viktig ledd i å utvikle en brukervennlig nettside.
Hvilke personopplysninger behandles og hvor hentes de?
Du kan velge å gi oss din kontaktinformasjon (navn, e-post og telefonnummer) gjennom 1) å aktivt registrere din bedrift som kunde eller 2) kontakte oss via kontaktskjema.
Hvor hentes opplysningene fra?
Vi registrerer også generelle opplysninger om brukeradferd på nettstedet vårt gjennom Google Analytics. Dette forteller oss blant annet hvor mange som besøker siden vår og hvilke sider som besøkes. Vi ser derimot ikke på informasjonen til enkeltbrukere – og har heller ikke mulighet til å samle inn informasjon om enkeltbrukere. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 26 måneder etter registering. Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. VERDiMAT AS har anonymisert brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed er det ikke mulig å identifisere den enkelte brukeren.
Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Nei.
Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Alle personopplysninger er knyttet til kundeforhold og blir lagret i et kryptert sky-basert CRM-system. Systemet er kun tilgjengelig for ansatte i VERDiMAT AS som benytter dette til kundeoppfølging. Personopplysninger slettes som følge av et avsluttet eller endret kundeforhold. All informasjon knyttet til brukeratferd som samles inn ligger lagret i Google Analytics (Google Analytics 4). Vi gjør ingen lokal lagring av dine data. Vi lager derimot rapporter på gjennomsnittstrafikk o.l. Informasjonen som samles inn ligger lagret i Google Analytics i 26 måneder, med automatisk sletting etter 26 måneder.
Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å opprette kundeforhold hos VERDiMAT AS og dermed frivillig å gi fra seg personopplysninger. Om du ikke ønsker å være en del av den generelle statistikken som innhentes på nettsiden er det nødvendig å administrere bruken av informasjonskapsler i din nettleser. Alternativt vil det være nødvendig å ikke benytte seg av nettsiden til VERDiMAT AS.
Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har full rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du kan også kreve at opplysningene rettes eller slettes. Vi forholder oss ellers til norsk lovgivning.
Hvordan sikres opplysningene?
Kun personer med ansattforhold i VERDiMAT AS har tilgang til personopplysninger, og kun personer med behov for å analysere trender og gjennomsnitt på nettsiden vår har brukertilgang til disse opplysningene i Google Analytics.