Mål og intensjon med samarbeidet
Intensjonen med samarbeidsavtalen er å øke bevisstheten på fornuftig bruk av mat og samtidig redusere bransjens totale svinn gjennom et effektivt samarbeid mellom kunde og leverandør ved bruk av reduserte priser og effektiv logistikk som skaper merverdi. Sammen skal man skape økt bærekraft for bransjen som helhet.
Omfang av avtalen
Plateful forplikter seg til, i henhold til denne avtalen, å levere tilgjengelige, bestilte varer og bekrefte bestillingen.
Sortiment
Det gjeldende varslede sortiment vil være det som er tilgjengelig. Plateful forplikter seg ikke å ha stabil tilgang på varer da tilgangen er styrt av overproduksjon og avvik i produksjon som ikke kan forutsies.
Priser
Prisene i netthandel og ved alt salg oppgis uten mva. Prisene er nettopriser. I noen tilfeller, vil det grunnet varens natur, bli stilt krav om minimumskvantum. Leverandør har mulighet til å justere priser fra parti til parti. Dette med bakgrunn i varens beskaffenhet og industribetingelser som kan variere.
Leveringsbetingelser
Det er fri leveranse ved oversteget minimumskjøp. Minimumskjøpet vil variere mellom NOK 3 000 – 8 0000 avhengig av lokasjon. Hvis bestillingen er under minimumskjøp vil det legges til et fraktpåslag på mellom NOK 400 – 800 på leveringen avhengig av lokasjon.
Varebestillingsrutiner
Kunde vil ved registrering motta bruker og passord til nettbutikken. Plateful vil tilby alle tilgjengelige varer gjennom nettbutikken. Ved å bli kunde av Plateful vil kunde godta å motta jevnlig varsel med informasjon om hvilke varer som er nye på lager eller er på vei til lager. Varene vil bli synliggjort med holdbarhetsdato på partiet og hvor mange kolli som er tilgjengelig. Etter hvert som varene blir solgt vil beholdningen reduseres i «real time» slik at kunde alltid har oversikt over hvor mange varelinjer som er tilgjengelig.
Logistikk
Ledetid vil avhenge av om varen er på lager eller om den er på vei til lager. Hvis den er på vei til lager må kunden forvente to ekstra dager leveransetid ut over en normal leveransetid på en dag innenfor østlandsområdet.
Øvrig
Det kan ikke kreves godtgjørelser ut over prisen, heller ikke fra produsenten av varen. Varene selges som de er, men innenfor kravene som er definert av IK-mat.
Betalingsbetingelser
Kunde, skal senest 10 dager etter utstedelse av korrekt utarbeidet og tilstrekkelig dokumentert faktura, betale det fakturerte beløp til den oppgitte bank tilhørende Plateful. Morarente beregnes i henhold til rentesats i renteloven. Faktura kan ikke selges til tredjepart (Factoring). Plateful har rett til løpende å undersøke kundes kredittverdighet. Har kunde betalingsanmerkninger eller av andre årsaker ikke kan innvilges avtalt kredittid, forbeholder Plateful seg retten til å trekke kredittiden, deler av den, eller i sin helhet. Kunde vil da bli lagt inn med reduserte kredittdager eller som kontantkunde (betaling med kort eller forhåndsbetaling).
Avtalens varighet
Avtalen er løpende til en av partene sier den opp.
Endringer i avtalen
Plateful forbeholder seg retten til å endre avtaleteksten, men forplikter seg i så måte å varsle kundene ved slike endringer.